რეგისტრაცია


ბრილიანტის გამოწვევის კონკურსში სასწავლო მასალებზე (curriculum) წვდომისთვის რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ გვერდზე http://diamondchallenge.org/user-register/

გუნდის რეგისტრაციისთვის უნდა ეწვიოთ გვერდს https://diamondchallenge.awardsplatform.com და შეიყვანოთ გუნდის დამრეგისტრირებელი ერთი მოსწავლის მონაცემები.
ეს მოსწავლე ამატებს გუნდის სხვა წევრი მოსწავლისა და 18 წელზუ ფროსი მრჩეველის (advisor) მონაცემებს.

გუნდის თითოეულ წევრს უნდა ჰქონდეს საკუთარი email (რომელსაც იყენებს, ამოწმებს და პაროლი ახსოვს).