ნიმუშები

როგორ უნდა გამოიყურებოდეს დოკუმენტი, რომელიც უნდა ავტვირთოთ?

სოციალური ინოვაციების კონკურში წარსადგენად საჭირო written concept-ის ნიმუში იხილეთ ბმულზე 

https://drive.google.com/file/d/1TGOYQ9OlsnDlcC-5FUKxNvZQs1VL-gWL/view?usp=sharing